Nieuws

Ruimtevraag voor (stads)distributie vraagt om regie van lokale overheden

Op 18 januari organiseerde Stec Groep een webinar over de marktverwachtingen voor logistiek en stadsdistributie. Stec…

Lees verder

Meer nieuws

Gemeenten alerter en actiever inzake grond(prijs)beleid

Lees verder

Gemeenten verhalen minder kosten dan wettelijk mag

Lees verder

Whitepaper ‘Slimme woningbouw met gouden driehoek’

Lees verder

Ontwikkelaars, beleggers en corporaties komen met gezamenlijk aanbod voor meer middenhuurwoningen in provincie Gelderland

Lees verder

COVID-19: Invloed op woningmarkt beperkt – marktupdate najaar 2021

Lees verder

80% winkelbeleggers wil lege winkelpanden transformeren

Lees verder

Krapte en transities vragen om visie en regie op bedrijventerreinen

Lees verder

Webinar (29-04) ‘(Her)ontwikkeling logistiek, aanbevelingen voor clustering en regionale meerwaarde’

Lees verder

Enquête: woonopgaven komende 4 jaar

Lees verder

Coronacrisis versnelt kantorenmarkttrends

Lees verder

Coronacrisis remt dynamiek op bedrijventerreinen

Lees verder

Werk maken van transformatie en compacte winkelgebieden

Lees verder

Gemeentebenchmark Omgevingswet 2020

Lees verder

Omgaan met onzekerheid: programmeer adaptief

Lees verder

Werklocaties 2050: circulair, slim en vitaal

Lees verder

Gemeentelijke grondprijs moet marktconform

Lees verder

Stec Groep brengt transformatiepotentie Noord-Hollandse winkelgebieden naar wonen in beeld

Lees verder

Onderzoek: 90% gemeenten verwacht impuls circulaire economie door coronacrisis

Lees verder

Wonen en werken: tips en adviezen voor mengen met meerwaarde

Lees verder

Zeven tips: zo zet u bedrijventerreinen in voor duurzaam economisch herstel

Lees verder

Onderzoek: Driekwart (winkel)centra moet nog compacter, zeker post-corona

Lees verder

Corporaties bereid slagkracht in middenhuur te vergroten

Lees verder

20 jaar monitoring locatiedynamiek

Lees verder

10 tips voor gemeenten bij implementatie Omgevingswet

Lees verder

Webshops openen in hoog tempo fysieke winkels

Lees verder

Kansen voor versnellen woningmarkt

Lees verder

Circulaire economie: nieuw perspectief op bedrijventerreinen

Lees verder

Stec Groep maakt mengbaarheid Amsterdamse en Zaanse bedrijven inzichtelijk met mengbaarheidsindicator

Lees verder

Pilot investeringsgerichte bedrijventerreinen: Gemeenten en ondernemers langs meetlat

Lees verder